استریل و بسته بندی مدیکال

توسطمدیر

پاکت بسته بندی استریل

پاکت بسته بندی مدیکال استریل

   پک های بسته بندی استریل در عرض و طولهای متنوع در دو نوع پک همراه با چسب و نیز بصورت ساده (جهت بسته شدن باید از دستگاه حرارتی استفاده نمود ) ارائه می گردند. این نوع بسته ها با برترین کیفیت کاغذ مدیکال و فیلم، دارای اندیکاتور جهت بسته بندی و استریل با اتوکلاو و نیز اتیلن اکساید بوده و دارای ماندگاری بالا می باشند.

ویژگیهای محصول

rasateb tick

%100 مواد سلولزی  مدیکال

rasateb tickقابلیت چسباندن ساده

rasateb tickماندگاری بالای استریل

rasateb tickامکان استریل مناسب

rasateb tickدارای تنوع سایز

rasateb tickضد باکتری و میکروب

rasateb tickاستفاده از فیلم بسیار مناسب در 52GSM و در دو رنگ سبز و آبی

rasateb tickقابلیت استریل با اتوکلاو ( STEAM ) و اتیلن اکساید ( EO )

rasateb tickدارای اندیکاتور ( EO & STEAM )

 

توضیحات محصول

 

پاکت مدیکال استریل چسب دار( Self-Sealing Sterilization pouch )

پاکت بسته بندی استریل چسب دار

پاکت بسته بندی استریل چسب دار

.

پاکت مدیکال استریل ساده-بدون چسب ( Heat-Sealing Sterilization pouch )

پاکت بسته بندی استریل

مشخصات پاکت بسته بندی استریل

.

.

دانلود کاتالوگ

.

    . 

توسطمدیر

رول استریل

رول بسته بندی استریل

رول استریل در عرضهای متنوع از 5cm تا 60cm در دو نوع پک ساده و پک حجم دار با برترین کیفیت کاغذ مدیکال و فیلم ، جهت بسته بندی و استریل با اتوکلاو و نیز اتیلن اکساید دارای ماندگاری بالا، اندکاتور رنگی ارائه می گردد

ویژگیهای محصول

rasateb tick

%100 مواد سلولزی  مدیکال در 60GSM و 80GSM

rasateb tickقابلیت چسباندن ساده فیلم

rasateb tickماندگاری بالای استریل

rasateb tickامکان استریل مناسب

rasateb tickدارای تنوع سایز از 5cm تا 60cm به طول 200m

rasateb tickضد باکتری و میکروب

rasateb tickاستفاده از فیلم بسیار مناسب در 52GSM و در دو رنگ سبز و آبی

rasateb tickقابلیت استریل با اتوکلاو ( STEAM ) و اتیلن اکساید ( EO )

rasateb tickدارای اندیکاتور ( EO & STEAM )

توضیحات محصول

 

رول استریل پک ساده:

مشخصات رول استریل پک ساده

 

 

رول استریل پک حجم دار ( پلیسه دار ):رول استریل پلیسه دار

مشخصات رول استریل پک پلیسه دار

.

.

دانلود کاتالوگ

.

.

.

.