تلفن و آدرس شرکت تجهیزات و لوازم پزشکی و بیمارستانی

توسطمدیریت

تماس با ما:

دفتر استان تهران:

تلفن:    22343212 (21) 98+

فکس :  89787535 (21) 98+

همراه :   8016161 930 98+

.

:دفتر استان البرز

آدرس: گلشهر، بلوار پونه، برج میلاد، طبقه 6، واحد 14

تلفن:    34243871 (26) 98+

           34277691 (26) 98+

فکس : 32746228 (26) 98+

همراه :  1933203 930 98+

پست الکترونیک :  info@medhospital.ir

Qr Code rasa teb company