تلفن و آدرس شرکت تجهیزات و لوازم پزشکی و بیمارستانی

توسطمدیریت

تماس با ما:

دفتر استان تهران:

تلفن:    22343212 (21) 98+

فکس :  89787535 (21) 98+

همراه :   8016161 930 98+

.

:دفتر استان البرز

آدرس: کرج، چهارراه مصباح، روبروی بانک ملی، ساختمان اداری کمال، بلوک B، واحد 41

تلفن:    32201096 (26) 98+

32212618 (26) 98+

فکس : 32746228 (26) 98+

همراه :  1933203 930 98+

پست الکترونیک :  info@medhospital.ir

Qr Code rasa teb company